ELS NOSTRES PROJECTES

FALLES, HAROS I BRANDONS

El desembre de 2015 la UNESCO va incorporar les Festes del Solstici d’Estiu als Pirineus a la Llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat; un fet que va promoure la creació de la present càtedra i que va fer d’aquesta festivitat una de les principal línies d’acció de la mateixa.

©catedrapirineus.org
©catedrapirineus.org

ESPAI NATURA

Les persones i la fauna dels Pirineus comparteixen un sol espai, un únic i ampli territori. Dita convivència mereix ser reconeguda com un element enriquidor i que cal ser treballada des de tots els nivells de la societat.

(PER)VIVÈNCIES

Certes tradicions i testimonis dels Pirineus s’han perdut o s’estan recuperant recentment. Des de la càtedra es pretén col·laborar en la divulgació d’aquestes i la seva promoció per tal de dinamitzar el territori pirinenc. El camí de Sant Lliser, la ruta càtar pel Pallars, i els raiers són els tres projectes en els quals s’està treballant.

©J.Antoni Romero