ANIMALADES

El projecte Animalades es focalitza en l’estudi de les espècies troncals com el conill, el senglar i el cabirol. Aquestes són presents arreu de Catalunya i serveixen per desenvolupar continguts de les matèries de medi natural i medi social. L’objectiu és que aquestes espècies troncals acompanyin l’alumnat a comprendre la seva relació amb el medi per tal de desenvolupar l’esperit crític i la sensibilitat en relació amb la natura.

©Sohel Patel (Pexels)
@Frank Cone (Pexels)

Materials didàctics Animalades

A la nostra plataforma educativa “Debat a Bat” trobaràs tots els materials didàctics que tenim preparats dintre el projecte.