La Càtedra treballa en un Model de Salvaguarda per a les Festes del Foc

Hem estat treballant en la redacció de les bases per a un Model de Salvaguarda per a la Festa de les Falles, Haros, Halhas i Brandons


Des de la Càtedra d’Educació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus, arran de la incorporació de la festa de les Falles, Haros i Brandons a la Llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, s’han redactat les bases per a un model de Salvaguarda. Un document que exposa les recomanacions, exigències i principis ètics a tots els estats membres de la UNESCO, la denominada Assemblea General.

El present text estableix les bases per a un model de salvaguarda per a la festa de les Falles, Haros, Halhas i Brandons que serveixi per a les entitats o organismes que hagin de gestionar la tradició. No és una pauta fixa a seguir, sinó una eina útil, extensible també a altres festivitats.