Disseny i elaboració del Projecte Animalades sobre la fauna local

La Càtedra d’Educació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus de la UdL posa en marxa un projecte pedagògic relacionat amb la fauna i el territori dels Pirineus


@Frank Cone (Pexels)

El projecte Animalades s’inicia a partir de l’interès de diverses escoles per la maleta educativa de PirosLife, com una forma d’apropar el territori a les escoles. La proposta educativa està centrada al territori del Pirineu i desenvolupa, generalment, els continguts de les matèries de medi natural i social d’educació primària.

L’ós bru dels Pirineus, com a espècie troncal, acompanya els nens i nenes a comprendre la seva relació amb el medi, per tal de desenvolupar l’esperit crític i la sensibilitat amb relació a la natura alhora que el seu aprenentatge contribueixi a educar els seus pares i mares. Fins al moment, la implementació d’aquesta maleta pedagògica a les comarques on hi ha presència d’ós s’ha dut a terme a un total de 44 escoles amb gairebé 2000 alumnes i més de 120 professors implicats.

Els materials pedagògics que en formaran part desenvoluparan continguts de les matèries de medi natural en els estudis d’educació primària i els continguts de l’àmbit cientificotecnològic del primer cicle d’ensenyament secundari. Les activitats de la proposta educativa van dirigides a la sensibilització i conscienciació, al coneixement dels principis ecològics, a l’aprenentatge per a la gestió i conservació del patrimoni natural i cultural i a la comprensió dels problemes socioambientals. Tenint en compte aquestes característiques, el material que es planteja és multidisciplinari, amb incidència sobre el medi físic, biològic i social, de manera que facilitarà l’adquisició de coneixements i procediments i a la reconsideració dels valors respecte els espais naturals que s’estudiaran.